Svjetski dan socijalne pravde

Dvadeseti februar obilježava se kao Svjetski dan socijalne pravde. U Sarajevu se danas razgovaralo na temu značaja usvajanja Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom.

U Bosni i Hercegovini nešto više od 8 posto, od ukupnog broja stanovništva su osobe sa nekim vidom invaliditeta. Iako je država 2010. godine usvojila EU standarde, po kojima uzrok invaliditeta nije kriterij za određivanje prava na zaštitu i naknade, praksa je suprotna.

„Osoba sa invaliditetom je osoba sa invaliditetom i to stanje treba mijenjati uporno, ustrajno, uz pomoć medija, mislim da je vaša podrška nužna u ovome, jer, ako se ovo ne čuje ono što mi radimo mi od toga nećemo ništa ni uspjeti“, rekla je Elvira Bešlija, generalna sekretarka Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH.

Problem diskriminacije osoba sa invaliditetom je veoma zastupljen. Zakon i dalje diskriminiše osobe koje su rođene sa invaliditetom. U cilju prevazilaženja diskriminacije pripremljen je Zakon o jedinstvenim načelima koji je planiran u Programu rada Vlade Federacije za ovu godinu.

„Invaliditet ne smije biti razlog da razdvajamo ljude, jer noge jednako nedostaju i osobi koja ih je izgubila u ratu i u promjetnoj nesreći i od bolesti i tako dalje, kao i vid kao i sve drugo. To su građani naše zemlje i družni smo im osigurati ravnopravnost po osnovu invaliditeta“, rekao je Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH.

Pored otvorene diskriminacije, svakodnevno problem stvaraju – nepristupačan javni prevoz, nepristupačni prilazi ulazima zgrada, javnih ustanova. Jedan od njhovih najvećih problema je zapošljavanje.

„Danas je UN-ov dan socijalne pravde, ja tim povodom svim građanima Bosne i Hercegovine izjavljujem saučešće, jer žive u zemlji socijalne i totalne nepravde, siromaštva, nezaposlenosti“, kazao je Žarko Papić, direktor Incijative za bolju i humaniju inkluziju.

Ukoliko bi se zakon donio bila bi moguća konkretna izmjena svih zakona kojim se definiše kategorizacija i naknade bez obzira na porijeklo invalidnosti. To bi bila osnova uklanjanja diskriminacije po osnovu uzroka invalidnosti.