Tema Dnevnika TV1 – Stečajna mafija

Nakon što su Izmjene Zakona o stečajnom postupku usvojene prošle sedmice u oba doma Parlamenta Federacije očekuje se stupanje na snagu tih izmjena.

Zakon je izmijenjen radi usklađivanja sa presudom Ustavnog suda Federacije koja nalaže da radnicima firmi u stečaju treba omogućiti isplatu svih neizmirenih plaća, a ne samo osam minimalnih kako je propisivao dosadašnji zakon.