Tešanjski sajam bilježi rekordne posjete

U Tešnju je održan sajam privrede. Rekordna posjećenost i veliki broj izlagača govore o usješnosti ovog sajma koji postaje tradicionalan.

Poruke sa sajma jasne – reforme se moraju provesti i osigurati bolji razvoj privrede naše zemlje.