U Dnevniku u 19 gledajte: Srbija opet hapsi Bosance – Vlast uzima dječiji doplatak – Vlast voli kriminalce?…

U Dnevniku u 19 gledajte:

– Srbija opet hapsi Bosance

– Biće još bure oko boračkog dodatka

– Vlast uzima dječiji doplatak

– Vlast voli kriminalce?