UNSA na rskrsnici – moguće otcjepljenje Medicinskog fakulteta

Puno je problema na Univerzitetu u Sarajevu. Još se akademska zajednica nije pomirla sa Zakonom o visokom obrazovanju, za koji mnogi smatraju da guši autonomiju Univerziteta.

S druge strane, pojedini fakulteti žele razlaz sa Univerzitetom. Centralizacija je ovaj put povod za decentralizaciju.