Vitalni nacionalni interes u raljama politike

Zaštita vitalnog nacionalnog ineteresa u BiH predstavlja sredstvo za ostvarivanje stranačkih ciljeva.

I obilato ga koriste svi. Za sve, osim za ono za šta je suštinski namijenjen.