Republički odbor porodica zarobljenih boraca i nestalih civila zatražio je danas ponovo reformu Instituta za nestala lica BiH. Razlog, reforma će pomoći ubrzanju traženja nestalih lica u BiH.

S obzirom da je procedura imenovanja Kolegija direktora Instituta u toku, predstavnici Republičkog odbora suprotstavili su se i imenovanju Amora Mašovića i Muje Begića u Institut. Navedena tvrdnja da Mašović i Begić zanemaruju srpske žrtve rata, više je nego apsurdna, poručuje Mašović.

U Republičkom odboru žestoka rasprava. Zatražena je reforma Instituta za nestala lica BiH u kojoj bi entitetske vlasti imale veći utjecaj pri imenovanju kadrova u Upravnom odboru i Kolegiju direktora. Traži se i ponovno uključenje entitetskih Tužilaštava.

“Jer je suština da entitetima moramo vratiti i nadležnost i odgovornost. I na taj način će se vratiti ubrzanje u procesu traženja nestalih lica”, poručuje Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih lica.

“Imamo UO koji je nelegalan. Imamo bošnjačke predstavnike koji su u suprotnosti sa Sporazumom o preuzimanju uloge suosnivača, ponovo imenovani u UO, a njega je predložila Međunarodna komisija”, kaže Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Podsjećanja radi, sve strukture u Institutu raspoređene su na bazi pariteta i sve odluke se donose na bazi konsenzusa.

Institut za nestale osobe čini šest članova UO, dva bošnjačka, dva srpska i dva hrvatska člana. Tri su člana Nadzornog odbora, Bošnjak, Srbin i Hrvat. Sistem dva plus dva plus dva, vidljiv je i u šestočlanom Savjetodavnom odboru, dok Kolegij direktora ponovo čine predstavnici sva tri naroda.

Stoga konstantne sumnje Republičkog odbora da gube utjecaj na proces traženja nestalih, aktuelni član Kolegija direktora Instituta za nestale BiH Amor Mašović smatra neopravdanim.

“Tim prije što se na čelu najvažnijeg sektora u Institutu, sektora za traženje, identifikaciju i ekshumaciju nestalih nalazi osoba, od osnutka Instituta 2008. godine, nalazi osoba srpske nacionalnosti. Dakle, kakav je tu moguće ostvariti uticaj ili ostati bez nekog uticaja.”

Iz RS-a tvrde i da Mašović i Begić ne mogu biti direktori u Institutu. Član Kolegija Amor Mašović prozvan je i da instrumentalizuje žrtve rata.

“Naš je izričit stav da u Kolegij direktora Instituta ne mogu biti izabrani Amor Mašović i Mujo Begić jer u predstavljanju problematike nestalih lica opće je poznato da Mašović instrumentalizuje žrtve rata, pri čemu favorizuje samo bošnjačku stranu, dok srpske žrtve zanemaruje”, dodaje Mitrović.

“Mi ne vodimo evidenciju etničke pripadnosti nestalih u Institutu, ali kada bismo gledali na bazi imena i prezimena, ali to ne može biti apsolutna tačnost, projek su 85% Bošnjaka, 11% bosanskih Srba, 4% bosanskih Hrvata, 0,3% Albanaca, 0,2% ostalih. Dakle, istina je da je više pronađeno, identificirano predstavnika jednog naroda ali samo zato što je taj narod bio najveća žrtva u toku perioda koji je mandat Instituta za nestale”, kaže Mašović.

Zamjerke su se mogle čuti i na račun konkursne procedure i imenovanje članova Kolegija direktora Instituta, pa je zatraženo poništavanje postojećeg načina izbora. Predstavnici ICMP-a, koji su prisustvovali sjednici Odbora, nisu saglasni ni sa jednim zaključkom.

SHARE