Dom naroda Parlamenta BiH usvojio je modifikovani set zakona o akcizama. Ključna izmjena odnosi se na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 15 feninga povećavaju cestarine. Prikupljena sredstva će se isključivo koristiti za izgradnju autocesta, te izgradnju i rekonstrukciju drugih saobraćajnica.

Delegati su najprije podržali principe predloženih zakona, a onda i usvojili u drugom čitanju. Ovime je napravljen korak ka usvajanju u Predstavničkom domu, a time i deblokadi ranije ugovorenih sredstva za izgradnju autocesta u iznosu od 528 miliona eura.

“Donošenje ovog zakona je upravo u svrhu da jednostavno imamo kolateral, jer znate da su sve međunarodne velike kreditne institucije ocijenile da entitetska preduzeća za autoceste i ceste nisu kreditno sposobna i da se mora osigurati kolateral i osigurati povrat ovih sredstava”, kaže Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH.

Set zakona dobio je podršku 11 delegata. Samo je Mario Karamatić iz HSS-a bio protiv.

“Nije bilo potrebe ići sa jednim porezom koji će poskupiti život apsolutno svih u BiH i za koji je više nego upitno kako će sredstva biti utrošena”, kaže Karamatić.

“SBB je već četiri puta glasao za Zakon o akcizama, peti put smo to danas uradili. U međuvremenu smo tražili garancije od Vijeća ministara da se obezbijedi apsolutna transparentnost i da taj novac ne završi kao prethodnih osam milijardi na nepoznat način, nego da završi u cestogradnji. Naš uslov je ispunjen”, ističe Fahrudin Radončić, delegat Kluba Bošnjaka (SBB).

“Izgubili smo godinu dana, a svi smo znali da je to jedna od ključnih obveza iz Reformske agende i akcijskog plana za njeno provođenje”, dodaje Martin Raguž, delegat Kluba Hrvata (HDZ 90).

“Do sada je li iko od vas ili negdje čuo ozbiljan prijedlog, ozbiljan razlog, zašto da se ne usvoji ovaj set zakona? Mislim da je to klasična politizacija i evo i danas se pokazalo ovdje da bez opozicije nijedan od ovih zakona ne bi bio usvojen”, kategoričan je Sredoje Nović, delegat Kluba Srba (SNSD).

Na prijedlog predsjedavajućeg Kluba delegata Bošnjaka Halida Genjca, Dom je usvojio zaključak da navedena tri zakona predloži Predstavničkom domu kao prijedlog Doma naroda, sa zahtjevom da ih Predstavnički dom razmatra po hitnom postupku.

“Moje mišljenje da postoji većina i u Predstavničkom domu i u Domu naroda. Mislim da je danas ovo glasanje u Domu naroda na neki način poruka da će se većina obezbijediti i u drugom domu”, ističe Safet Softić, delegat Kluba Bošnjaka (SDA).

Ključna izmjena u setu zakona odnosi se na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 15 feninga povećavaju cestarine. Od ukupnih cestarina tako će na namjenski račun u Centralnoj banci za izgradnju autocesta biti izdvajano 20 feninga po litri goriva.

SHARE