Kakvo društvo i državu hoćemo bila je tema razgovora intelektualaca na Krugu 99. Pozvani su bili predstavnici pet nevladinih organizacija, koji su istakli da su za suverenu, nezavisnu i multietničku državu, te da žele da BiH ide ka EU.

Postalo je uvredljivo ako kažete da hoćete da budete građanin, mišljenja je predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, Jakob Finci. Smatra da se mora pripadati jednom od tri velika tora, a oni koji to ne žele, onda su zaostali.

„Želimo ono za šta smo glasali u martu 1992. godine, kada smo rekli da smo za nezavisnu i slobodnu Bosnu i Hercegvinu, zemlju ravnopravnih građana i naroda, muslimana, Srba i Hrvata i ostalih koji ovdje žive“, kazao je predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, Jakob Finci.

Iz Srpskog građanskog vijeće smatraju da je došlo vrijeme da se sve vlasti okrenu razvoju ekonomije.

„Posvećeni smo miru, normalnom dijalogu, nekonfliktnim situacijama, kojih nažalost ima premnogo, bilo kakvim špekulacijama i manipulacijama i zaista je došlo vrijeme da se građaninu, čovjeku ili pripadniku svakog naroda posveti dužna pažnja“, rekao je predsjednik Srpskog građanskog vijeća, Sretko Radišić.

„Veoma je tragično da omladina izlazi iz naše države jer nema ovdje, i pored svršenih škola i fakulteta, nemaju zaposlenje. Prema tome treba se nešto mijenjati. Zalažemo se za cjelovitu, nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu“, naveo je predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća, Marinko Pejić.

Iz Hrvatskog narodnog vijeća kažu da je Čovićevo poređenje građanske države sa islamskom čista nebuloza. Dodaju da Čović ništa nije uradio za Hrvate u cjelini, već ih je zapravo podijelio.

„Za njega Hrvati nisu Hrvati koji nisu u HNS-u ili HDZ-u. Naravno da njemu smeta građanska država zato što ona osigurava ravnopravnost svih građana, a on želi ravnopravnost samo onih koji su članovi HDZ-a“, dodao je predsjednik Hrvatskog narodnog vjeća.

SHARE