Javna uprava u BiH  je rupa bez dna. O samom broju zaposlenih ne postoje čak ni zvanični podaci, a najveći broj zaposlenih je po nekoj stranačkoj liniji. Ne zapošljavaju se mladi i sposobni, nego stariji i podobni. Tome u prilog govori činjenica da je od 7150 državnih službenika, koliko ih je u Federaciji, samo troje mlađe od dvadeset pet godina.

Javni sektor je mjesto udomljavanja kadrova stranaka na vlasti. To im i daje prednost na izborima, rekao je britanski ambasador u BiH. Godine navodne reforme javne uprave donijele su da se ne znaju ni osnovni  podaci. Vlast osim prazne priče na terenu nije uradila ništa. Centar za povezivanje s  Evropskom Unijom  najavljuje da će saznanja u oblasti javne reforme iznijeti javnosti.

S obzirom na to da je 2018. godina izborna godina, EU Connect će mjesečno informirati javnost o imenima i prezimena osoba koje su zaposlene na javnim natječajima u državnim institucijama kao i njihovoj povezanosti s političkim strankama u BiH, tvrde iz Centra za povezivanje s EU

Reforma javne uprave uslov je na evropskom putu.

Političke stranke u svojim izbornim kampanjama trebaju se  baviti pitanjima javne uprave, a ne samo podjelom funkcija u upravi, smatra  šef delegacije EU u BiH  Lars- Gunar Vigemark

A upravo se to radi. Uzročno posljedično, to treba finansirati. To traži nova zaduženja da se zakrpe budžeti iz kojih se glomazna administracija finansira.

Za finansiranje naših plata, silne adinistracije, plate poslanika na svim nivoima i na za šta drugo se neće iskoristiti, tvrdi zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu PS BiH Mirsad Mešić

Porazni su podaci Agencije za državnu službu Federacije. U entitetu je zaposleno 7.150 državnih službenika. 974 na rukovodećim pozicijama. Samo troje mlađe od 25 godina.U proteklih desetak godina na razne projekte reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini direktno je potrošeno više od 15 miliona KM. Do suštinske reforme nije ni došlo, jer vlast ne želi sjeći granu na kojoj sjedi.

SHARE