Udruženja logoraša Mostar pokrenuće kaznenu prijavu protiv Dragana Čovića i Bože Ljubića zbog negiranja haške presude Prliću i drugima. Pravno uporište našli su u članu 163 Krivičnog zakona Federacije.

Na sinoćnjoj proširenoj sjednici Upravnog odbora, Udruženje logoraša Mostar donijelo je odluku o pokretanju krivične prijave protiv Čovića i Ljubića zbog negiranja presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u slučaju Prlić i ostali.

“Upravni odbor Saveza logoraša na sinoć održanoj sjednici jednoglasno je usvojio odluku da koristeći mogućnost po Krivičnom zakonu BiH, odnosno po članu 163, pokrene krivičnu prijavu protiv predsjednika Predsjedništva gospodina Dragana Čovića i gospodina Bože Ljubića zato su svojim izjavama nakon presude u Haagu, po njihovom mišljenju prekršili taj član Krivičnog zakona”, kaže Alija Lizde član Upravnog odbora Saveza logoraša grada Mostara.

Krivična prijava protiv Čovića i Ljubića pokreće se u skladu sa članom 163 Krivičnog zakona Federacije. U stavu jedan ovog Zakona stoji da će se onaj – Ko javno izaziva ili raspaljuje narodnosnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Federaciji kazniti kaznom od tri  mjeseca do tri godine zatvora. U Stavu 5 na koji se također pozivaju logoraši, stoji:

– Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili osporavanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Iz Udruženja poručuju kako se presudom u Hagu na neki način može iskazati olakšanje jer je pravosnažna, te da je stvarni motiv krivičnih prijava sankcioniranje onih koji su realizirali zločinački projekt na terenu.

“Što se tiče same pravde – ono što bih ja želio da kažem kao član Upravnog odbora Saveza logoraša grada Mostara, svi znamo koliko je logoraša iz Mostara završio u logorima, kroz kakve smo patnje prošli i mislim da nama sad nije prioritet da to finansijski valorizujemo nego prije svega, da ljudi koji su ostali iza te šestorke i da ljudi koji su realizirali čitave te projekte i koji su bili izvršioci na terenu da odgovaraju za sva zlodjela koja su napravili u Mostaru i diljem Bosne i Hercegovine”, rekao je Lizde.

Lizde dodaje da će se vrlo brzo, ovih dana, u razgovoru sa advokatskim timovima, odlučiti, kako i na koji način da se krene sa tužbom.

SHARE