Nastavljamo priču o Krivaji. Nekadašnji gigant drvne industrije iz Zavidovića je na koljenima. Oči radnika uprte su u Vladu ali i pravosuđe od kojeg se očekuje da raspetlja situaciju oko imovine. Jer, domaća ortačka grupa smatra da je imovina njihova, dok radnici i stečajni upravnik tvrde suprotno, budući da je projekt Krivaje-Mobel propao. Jedan od aktera događaja iz tog perioda je Munib Husejnagić, bivši premijer ZDK, a potom i direktor Krivaje-Mobel.

Nekoliko mjeseci nakon razrješenja sa premijerske dužnosti, Husejnagić se sredinom 2015. našao na poziciji direktora Krivaje-Mobel. Tamo je ostao šest mjeseci, sve do prekida proizvodnje. Na pitanje zašto je propao projekt – odgovara:
“Moj lični stav je da je isključivi krivac za stanje u Krivaji-Mobel lokalna zajednica u Zavidovićima i sve političke opcije koje su dole bile. One su, odgovorno tvrdim, zavele radnike i sindikate, obećavajući im svašta nešto, pokušavajući jeftine političke poene u predizbornoj kampanji, zavodeći kako bi otjerali tadašnju vlasničku strukturu koja je kupila legalnim putem Krivaju-Mobel.”

Kupila jeste, ali nije platila – smatraju i radnici i stečajni upravnik, pa stoga kupci – Ortačka grupa koju čine četiri firme iz Zavidovića i Žepča, ne mogu ni polagati pravo na imovinu. Uz to, radnici su dobili otkaze, što baca dodatnu sjenu na projekt Krivaje-Mobel. Jer, sastavni dio aranžmana bila je i obaveza preuzimanja radnika, što je regulisano posebnim ugovorom. No, Husejnagić pokazuje dopis stečajnog upravnika IP Krivaja.
“Ovo je obavijestio mene (stečajni upravnik) kao premijera, obavijest o prodaji i evo zapisnik u kojem je i šta je prodato. Ovdje u tom momentu nema ni riječi o radnicima, prodaja u stečaju nekretnina. Oni su to kupili. Poslije nakon izvjesnog vremena su pregovarali kako da uplate svotu, jer su uplatili (depozit) i imali određeni rok da uplate razliku. Pregovarali sa Razvojnom bankom pod kojim uslovima ili da preuzmu taj kredit uz neke povoljnosti i tako dalje”, dodaje bivši premijer ZDK i direktor Krivaje-Mobel.

Vlasništvo nad nekretninama i pokretninama u krugu Krivaje, Ortačka grupa zasniva upravo na kupoprodajnom ugovoru koji je notarski ovjeren, te notarski ovjerenom izjavom IP Krivaja kojom prodavac potvrđuje da je kupoprodajna cijena u iznosu od 8,7 miliona KM u cjelosti isplaćena.

“Ove tvrdnje ortačke grupe potvrdili su Općinski i Kantonalni sud u Zenici u pravosnažno okončanom postupku broj 43 0 Ps 132192 u kojem je IP Krivaja d.o.o. Zavidovići odbijena sa tužbenim zahtjevom za utvrđenje da su navedeni Ugovor, Aneks i Ispravka raskinuti”, navodi advokat Edina Jahić.

TV1 je u posjedu izjave stečajnog upravnika o opozivu izjave da je Ortačka grupa izvršila uplatu dogovorenih 8,7 miliona maraka. Ovjerena je kod notara, ali za nju Husejnagić kaže da ne zna da postoji. No ističe kako je 2,5 miliona plaćeno na račun, a preostali iznos je bio kredit Razvojne banke. Podsjećamo, stara Krivaja je za kredit kod Razvojne banke založila hotel Kristal i pogon Furnirnica. Ortačka grupa je naknadno preuzela taj kredit, ali zbog finansijskih problema kredit nije vraćala. Razvojna banka naplatu je zatražila putem suda, a drugom tužbom traži raskid ugovora o reprogramu kredita i preuzimanju obaveza. Bivši direktor (Husejnagić) navodi da su nakon uplate cjelokupnog iznosa novi vlasnici platili oko 340 hiljada maraka poreza na promet nekretnina na osnovu čega su dobili i rješenje za upis u katastarske knjige. Međutim, zbog žalbe IP Krivaja upis nikada nije izvršen, zbog čega se imovina i dalje vodi na IP Krivaja. Pokazuje to i katastarski izvod od prije nekoliko dana.

“Nemam kontakte sa vlasnicima, nisam u odnosima par godina kako sam otišao, znam da su angažovali advokatsku kancelariju i da znam čvrst stav do Strazbura će ići ovo, pravo na imovinu, na nekretninu je neprikosnoveno i po svim mogućim konvencijama i oni će sigurno to istrajati sa advokatskim timom da to na čistac, da tako kažem, dođu do pravog stanja. Istina, oni su spremni i taj kredit sa Razvojnom bankom koji nisu vratili nesporno je, ima legalna hipoteka, na bazi javne prodaje će se oni namiriti i prodajom tih nekretnina i to niko ne spori. Tako da nema oštećenih strana u svemu tome. Najveću štetu su pretrpjeli radnici”, kaže Husejnagić.

Jedna od četiri firme koje čine Ortačku grupu je i Fedis, vlasnika Muhameda Šibonjića, inače bivšeg izvršnog direktora IP Krivaja za pravne poslove i nekadašnjeg ministra u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Šibonjić nije želio govoriti u kameru, te nas je uputio na advokate Krivaje-Mobel i Ortačke grupe. Edina Jahić, jedan od advokata, podsjeća da su sudovi potvrdili valjanost ugovora kojim je Krivaja-Mobel preuzela kredit IP Krivaja u iznosu od 6,85 miliona maraka.

“Istim ugovorom preuzimalac duga se obavezao uspostaviti hipoteku na kupljenoj imovini, što ortačka grupa i danas nastoji učiniti, ali joj to Općina Zavidovići ne dozvoljava, odbijajući da upiše njihovo pravo posjeda, a time i uspostavu zemljišno-knjiškog uloška i upis hipoteke. I ovaj ugovor sudovi su u postupku broj 43 0 Ps 132192 ocijenili pravno valjanim”, dodaje Jahić.

Bivši direktor Husejnagić priznaje kako je Krivaja-Mobel bila u velikim problemima, ali da su vlasnici i menadžment bili pred potpisivanjem ugovora sa partnerom iz Njemačke, koji je mogao spasti projekt.

“Ovdje je totalno zaoštreno, na nož su dočekani vlasnici i na takav način je vođena u nemogućim uslovima Krivaja i kažem, kod mene je stvorena takva jedna slika da je to ciljano lokalna zajednica željela jer im nisu odgovarali novi vlasnici i ništa drugo”, kategoričan je Husejnagić.
Radnici su na ulici već dvije godine. Dok traje agonija, dežuraju pred kapijama kako bi spriječili iznošenje imovine, vjerujući da će pravda na kraju ipak pobijediti i donijeti bolju budućnost i za njih i za „majku“ Krivaju.

SHARE