Odgovornost! Zašto je Gačić bio na slobodi?!

Edin Gačić prvo ubistvo počinio je 1998. Ubio je Ismeta Gunića, saborca iz odreda EL mudzahid, i osuđen na 17 godina zatvora. 2002. na vikend dopustu ubija majku.

Onda su mu kazne objedninje na 20 godina. 2017. je, iako sa diagnozom šizoidno paranoidnog poremećaja i nalazom psihijatrijskog vještaka koji smatra da će ponoviti ubistvo, pušten na slobodu.

Da mu je kazna istekla prije 17 godina, Gačić ne bi bio na slobodi nego u psihijatrijskoj ustanovi. Opravdano je, stoga, pitanje – ko je odgovoran što Gačiću nije pružena odgovarajuća stručna pomoć.