Sjednica Ekonomskog socijalnog vijeća FBiH bila je zakazana za danas, no ipak na inicijativu Vlade FBiH ponovo je otkazana. Iz Saveza samostalnih sindikata kažu kako se prolongiranje sjednice uporno nastavlja. Smatraju kako je Vladi FBiH sporna tačka o prijedlogu povećanja najniže satnice sa 2,31 na 3,54 KM.

Za sindikat je također apsolutno neprihvatljiv Prijedlog zakona o PIO, pritom navode dvije kateorije, uslovi odlaska u penziju i iznos penzije. Savez samostalnih sindikata uputio je i amandmane na Prijedlog zakona o PIO, za koje se nadaju će da biti prihvaćeni, u suprotnom najavljuju organizovanje masovnih protesta pred zgradom Vlade FBiH.

“Naš proračun je u startu će imati 20 % manju penziju. Još uz to ako je u realnom sektoru radio prosjek mu je ispod 850 KM, a većina je na minimalac uplaćivana i to je 0,5 bodova. Dakle ja ne znam koja matematika koja postoji za novi izračun penzija. Jedan faktor, puta drugi i treći. Prvi faktori su bodovi za staž, drugi je koeficijent za platu i treći je ovaj standardni, dakle ta dva daktora ako se umanjuju da neće biti manja penzija svim borcima, radnicima kada odu po novome u penziju”, kaže Ismet Bajramović, predsjednik SSSBiH.

Predsjednik Saveza penzionera FBiH Mehmedalija Rapa reagirao je na Bajramovićeve tvrdnje i najavu protesta, kazavši da je novo zakonsko rješenje povoljnije za većinu penzionera, te da se Bajramović protivno opisu svoga posla bori za socijalno privilegirane slojeve u društvu.

“Danas prosječna penzija iznosi 371 marku, a novim zakonom za 40 godina radnog staža penzija bi iznosila 560 KM, što znači da će penzioneri biti u daleko povoljnijem položaju”, kazao je Rapa.

SHARE