Skupština penzionera FBiH, usvojila je ranije usaglašene zahtjeve Saveza udruženja penzionera u FBiH i Saveza županijskih udruga umirovljenika sa Vladom FBiH. Ovim su utvrđeni zahtjevi penzionera, koji će u narednom periodu biti uneseni u novi zakon o PIO. Penzioneri su odgodili i ranije najavljene proteste, do donošenja novog zakona o PIO.

U tekst novog zakona o PIO ugradila bi se odredba kojom bi se za 10 posto povećao zakonski iznos penzije, za penzionisane do 1998.godine. Za one penzionisane od ‘98. do 2007. godine, penzije bi se povećale za 5 posto.

“Dalje smo se dogovorili da se svim penzionerima u Federaciji povećaju penzije u aprilu naredne godine. Za ta tri naša prihvaćena i usaglašena zahtjeva, treba dodatnih 265 miliona, Vlada FBiH je obećala da će to obezbijediti”, istakao je Omer Omerefendić, predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera FBiH.

Novim zakonom spriječit će se i da bilo koji penzioner ima veći iznos penzije u odnosu na prosječnu plaću ostvarenu u zadnjih pet godina. Također, najveće penzije neće se povećavati i usklađivati, sve dok najniži iznos penzije ne dostigne petinu iznosa najveće penzije ostvarene po zakonu. A najveće penzije danas ima 40 hiljada penzionera.

“Samo u posljednjih godinu dana 45 miliona KM, naših penzija iz penzionog fonda otišlo je na povećanje samo tih velikih penzija, a mi nismo dobili povećanje već četiri godine ni marke”, dodaje Omerefendić.

Najvaljeni protesti bit će odgođeni do donošenja novog zakona o PIO, a čije se usvajanje očekuje u naredna dva mjeseca.

“Jedan naš rok će vjerovatno morati biti ograničen, a to je da zakon ne smije ići u nedogled. Nego se mora usvojiti najkasnije do Nove godine. Ovo što smo mi dogovorili sa Vladom očekujem da stupi na snagu odmah nakon usvajanja i donošenja novog zakona”, poručio je Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH.

A kako bi bili sigurni da će se obećano i provesti u djelo, dogovoreno je da resorno ministarstvo koje radi na izradi zakona, zajedno sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera u FBiH i Saveza županijskih udruga umirovljenika FBiH, učestvuju u kreiranju Zakona. Nakon toga se očekuje da ga Vlada uputi u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

SHARE