Poražavajuće je za sve građane Bosne i Hercegovine što oni koji ih predstavljaju nisu jučer usvojili zakon o zabrani negiranja genocida kao ni prijedlog o zabrani kandidovanja osuđenim ratnim zločincima. Strčnjaci smatraju da je to loša poruka Evropi iz BiH ali još lošija žrtvama strašnih zločina koji su počinjeni u BiH.

Protiv odredbe koja se odnosi na zabranu negiranja genocida i drugih zločina bilo je čak 17 državnih zastupnika. Isto toliko glasalo je i protiv prijedloga da se osuđenim ratnim zločincima zabrani kandidovanje za javne funkcije. Ta činjenica, tvrdi Velma Sarić iz Centra za postkonfliktna istraživanja, posljednja je faza genocida u BiH.

“To je samo jedan nastavak kontinuirane politike koja se dešava u cijeloj BiH, politike poricanja genocida. Mi to poricanje svakodnemo srećemo, u akademskom, javnom, političkom i medijskom diskursu” , kaže za TV1 Velma Sarić, izvršna direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja.

Profesor Asim Mujkić smatra da smo mi kao društvo davno izgubili moralni kompas i da je neusvajanje zakona samo posljedica toga.

“Ovo je naša civilizacijska obaveza, ako smo odgovorni prema sebi kao političkoj zajednici ali i prema budućnosti i mladim naraštajima. Pogledajmo evropske zemlje. Sve one na ovaj ili onaj način imaju usvojene takva dokumenta pa i na evropskom nivou”, kaže Mujkić.

Najveći protivnici kažnjavanju negatora genocida i zabrani kandidiranja zločinaca jučer su uz zastupnike Saveza za promjene i SNSD-a, bili i zastupnici HDZ-a BiH.

“Jako je loše vidjeti da je HDZ BiH bio jako protiv toga. Mi smo u prošlim mjesecima mogli svjedočoti organiziranom koncertu koji je organiziran kao podrška šestorki koja je trenutno u Hagu”, kaže Sarić.

“Ovo nije usvojeno iz čisto ideoloških razloga jer bi dovela u pitanje neka ključna ostvarenja koja su se desila putem oružane sile i najbrutalnijim etničkim čišćenjem. Bojim se da je ono što ostavljamo u amanet narednim generacijama jeste sjeme budućeg sukoba i razdora”, smatra Mujkić.

U konačnici, najgora poruka poslana je žrtvama strašnih zločina. Žrtvama, koje bi trebale biti iznad stranačkog, političkog i ideološkog.

SHARE