Federacija BiH ima deset kantona koje imaju svoje ustave, zakonodavne i izvršne vlasti. Jedanaest premijera, 142 ministra, stotine  poslanika, savjetnika. Potreba za  ukidanjem kantona se javlja kao praktična, osnovana  i neophodna. Ovolike troškove ne bi izdržale ni ekonomski razvijenije države od BiH.

Reorganizacija Federacije je neminovna i taj postupak  bi trebao početi. Sadašnja struktura FBiH s deset kantona, uspostavljena Washingtonskim sporazumom iz 1994. godine je neprirodna, komplikovana  i preskupa. Za plate i naknade u cijeloj federalnoj administraciji godišnje se se potroši 1,5 milijardi KM.

Ja vjerujem da će ta tema i u narednom periodu biti aktuelna, iako je teško očekivati da bez ukupne reforme političkog sistema u BiH i cjelokupnog Ustava, teško da će se ti otpori koji realno postoje savladati, smatra  analitičar adil Kulenović

Inicijativu o ukidanju kantona prije četiri godine pokrenula je američka administracija. Bile su dvije ideje. Jedna oko ustavno-političke rekonstrukcije Federacije, a druga  oko položaja  kaantona. Jedna od ideja je bila da se smanji broj kantona, a samim tim i administraciju i troškove.

Tako što bi se oni okrupnjavali spajanjem ovih malih, teško održivih kantona sa većim. To je bila jedna ideja. Druga ideja  je bila da s kantoni potpuno ukinu i da se njihove nadležnosti redistribuiraju nešto prema nivou Federacije, nešto prema jedinicama lokalne samouprave, smatra Mirko Pejanović iz SDP-a

Otpori postoje. Prije svega u  vodećim strankama. HDZ je  protiv ukidanja kantona, jer kako kažu, to je ukidanje jednog nivoa vlasti. SDA je smatra da je potrebno reorganizirati cijelu državu.

Postoje strašni otpori etno elita koje pokušavaju da sačuvaju status kvo, kako bi raspolagala određenim sredstvima mimo ukupnog stanja ili interesa cijele zajednice Federacije ili države BiH, smatra Kulenović

Kantoni su na izdisaju, nemaju sredstava za redove aktivnosti, nemaju sredstava za policiju, za zdravstvo, obrazovanje, ne grade nikakve objekte, sami su sebi svrha i naravno , to mora doći na dnevni red da se racionalizuje, tvrdi Pejanović

Mi smo ti na kraju koji snose troškove glomazne administracije, ogroman broj ministarstava , najskupljih na svijetu, smatra Kulenović

Podsjećamo, jedna od ideja  je bilo da umjesto deset ostane pet kantona. To je trebala biti prva faza. Druga je potpuno ukidanje kantona i uvođenja dva nivoa vlasti u Federaciji, entitetskog i lokalnog. SDP je u svom izbornom programu ponovo pokrenuo pitanje ukidanja kantona u Federaciji.U narednom periodu tražiće raspravu i u federalnom Parlamentu.

SHARE