43 hiljade ljudi donijet će odluku o kandidatu ove stranke za člana Predsjedništva BiH, odluka je to glavnog odbora SDP-a.

Na tajnom glasanju referendumsko pitanje glasit će: Da li smatrate da SDP treba da predloži kandidata za člana Predjedništva BiH? Odgovara se sa ‘za’ i ‘protiv’.

 

SHARE