Plan 10. naziv je Izbornog programa SDP BiH za Opće izbore u oktobru ove godine. Predsjednik SDP-a uvjeren je da će SDP-ov kandidat biti član predsjedništva BiH.

SDP izradio je program koji predstavlja okvir zakonskih rješenja kako bi se na taj način riješili svi problemi bh. građana koji se godinama gomilaju. Predviđana su konkretna zakonska rješenja kada je u pitanju status radnika, položaj privrede, zdravstva, obrazovanja, ali i bornbe protiv kriminala i korupcije.

„Svakako jedno od gorućih pitanja u BiH koja je na dnu ili na vrhu nakorumpiranija zemlja u svijetu prema anketama koje su rađene. Tu je još niz drugih otvorenih pitanja i mjera poput onoga kako da omogućimo našim ljudima nazovimo dijasporom, koji što su dalje od BiH to više vole BiH, ali mi ne otvaramo prostor i ne stvaramo put da t mogu izraziti“, rekao je Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a.

Do ujedinjenja ljevice još nije došlo zbog pojedinih stranaka koje su na koalicioni sporazum odgovorile isključivo kroz medije. Nikšić smatra da će na kraju potpisati sporazum koji garantuje da će nakon izbora biti zajedno ili u vlasti ili opoziciji.

„Vjerovatno će biti još jedan sastanak, ali mislim da što vrijeme otiče da više gubimo vrijeme da se to riješi na nekom zadovoljavajućem nivou. Ono što mislim da je važno jeste da zajedno nastupimo u onim djelovima gdje možemo nastupiti zajedno, sigurno u ovom trenutku to je RS, sigurno se može pričati o nekim kantonima“, kaže Nikšić.

Još uvijek se zvanično ne zna ko će biti SDP-ov kandidat za člana Predsjedništva BiH. Iako je Denis Bečirević dobio najveći broj kanidatura, u stranci nije jedini dobio kandidature.

„Ja sam uvjeren da čovjek koji bude kandidat SDP-a će biti član predsjedništva BiH“, smatra Nikšić.

Nakon svih proteklih afera u vezi sa Centralnom izbornom komisijom, Nikšić smatra je potrebno otvoriti pitanje rada CIK-a, te imenovati privremeno tijelo koje bi provelo ovogodišnje izbore. Svaki klub u PS BiH potrebno je da osigura po jednog predstavnika koji bi bio dio spomenutog tijela.

SHARE