Kao što smo sinoć i najavili, Sarajevska pivara uputila je zahtjev općini Ilidža za
informacijama i dokumentacijom u vezi s bespravnim rušenjem hotela Topola, koji je
vlasništvo Pivare od 1997. godine. Podnesena je prijava protiv NN lica.
U Zahtjevu Pivara napominje da je srušeni hotel Topola, upravo rješenjem općine
Ilidža iz 1997. godine vlasništvo te kompanije. Kao vlasnici traže odgovore na
nekoliko pitanja.
„Zašto Pivara nije obavještena o hitnim mjerama rušenja, niti joj je omogućeno
učešće i postupku uklanjanja građevine? Zašto nisu zaštićene pokretne stvari i
posjed Pivare?“
Traže vlasici i zapisnik Službe za inspekcijske poslove o rušenju, kao i rješenje za
uklanjanje građevine, te odobrenje za uklanjanje i prijedlog projekta. Podnesena je i
prijava protiv NN lica.
„Što su od 04. do 09. januara ove godine, nakon rušenja hotela Topola, neovlašteno
pristupili u posjed objekta, te sa namjerom sticanja protupravne imovinske koristi,
otuđili preostale cigle i drugi građevinski materijal u vlasništvu Sarajevske pivare.“
Tako je, navodi se, počinjeno krivično djelo krađe. Od nadležnog tužilaštva se traži
da pokrene istragu, a policije da spriječi daljnje štetne radnje i krađu imovine Pivare.
Uz zahtjev općini i krivičnu prijavu, Sarajevska pivara je dostavila i zemljišnoknjižni
izvadak iz kojeg se jasno vidi da je u toku upis prava vlasništva nad hotelom Topola
kojeg je općina Ilidža, na čelu s načelnikom Senaidom Memićem, tokom
novogodišnjih praznika sravnila sa zemljom.

SHARE