Privremeno utočište migranata, između ostalih je, i park sarajevske opštine Stari grad.

Nemaju namjeru da ostanu u BiH, žive u teškim uslovima i nadaju se što skorijem preseljenju u zapadne zemlje.

SHARE