Akcize su izuzetno važno pitanje, izmjene treba usvojiti radi investicija u cestogradnji. Suština povećanja starine ili putarine treba imati jasno definiranu namjenu, i to nikako nije u općebudžetsku potrošnju, kazao je danas predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.

On je istakao da je ka Vijeću ministara od strane UO UIO upućen isti tekst zakona, te dodao kako smatra da tekst treba poboljšati u smislu jasnijeg utroška sredstava i konačne namjene.

Zvizdić je govorio o Nacrtu zakona o osiguranju depozita, i Zakonu o radu u institucijama BiH, te o  pripremi odgovora za upitnik EU.

“Poslije blokada i opstrukcija sva tijela mehanizma koordinacije funkcionise u skladu sa predviđenim procedurama. Imamo definirane odgovore za 17 poglavlja, što je nešto manje od 50% od ukupnog broja pitanja. Očekujemo da neće biti velikog broja neusaglašenosti pitanja unutar radnih grupa. Izabrani su prevodioci, njih 143. Prevod kreće za par dana”, rekao je premijer Zvizdić.

“Ostajemo optimistični da ćemo do kraja ove godine pripremljeni i prevedeni Upitnik uputiti Briselu”, dodao je.

SHARE