Vučjak, Bira i Miral se moraju zatvoriti, smještaj migrantima neka traže Vijeće ministara i Ministarstvo sigurnosti BiH

Foto: Fahrudin Bender

Sastanak operativne grupe za migrantsku krizu u Vladi Unsko-sanskog kantona je završen, a na njemu je zaključeno da se što prije moraju zatvoriti migratski centri Vučjak, Bira i Miral jer su žarište velikog broja problema, kako sigurnosnih tako i zdravstvenih.

Bira i Miral prestaju biti pod Ugovorom kojeg imaju privatni vlasnici sa IOM do 15. novembra.

Operativna grupa je naredila da se ti Ugovori ne smiju produžavati bez pribavljene saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona i ove operativne grupe.

image
/Fahrudin Bender

Premijer USK Mustafa Ružnić je naglasio da su ti centri, u prvom redu i formirani bez njihove saglasnosti. Primjedbu iz IOM da tada nije postojala ova operativna grupa jer je dva dana nakon njihovog formiranja premijer Ružnić stupio u mandat, premijer je demantovao jer je oriiginalna radna grupa formirana još za vrijeme prethodne Vlade Huseina Ružnića, te da ju je on samo dopunio.

Gdje će migranti poslije, to nije njihova nadležnost nego nadležnost odgovornih državnih organa u Sarajevu.

Na primjedbu iz UNHCR da se migranti ne mogu deložirati iz Bire i Mirala, te da će zbog zime u prirodnom nagonu za preživljavanjem biti problema i da se migrantima mora obezbjediti smještaj, ministar policije USK Nermin Kljajić je kazao da smještaj traže od Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti BiH.

– A što se prirodnih instinkta za preživljavanje tiče, onda je logično da je migrantima Hercegovina mnogo pogodnija za preživaljavanje zime, zbog tamošnje klime, kazao je Kljajić.

Operativna grupa je naredila policiji da nastavi aktivnosti na zabrani migrantima prosijačenja, opijanja i okupljanja po kladionicama.

Zaključili su, premda Željeznice nisu suspendirale liniju za migrante, da se treba formirati krivična prijava protiv odgovornih zbog krijumčarenja ljudima.

Jedino što je Operativna grupa Vlade USK ponudila migrantima je lokacija za smještaj na farmi kod Medenog Polja u Bosanskom Petrovcu. Gradonačelnik Šuhret Fazlić nudi samo livadu na lokaciji Lipa, ali i za to tek treba pribaviti saglasnost gradskog vijeća.

Državna ministarstva i Vijeća ministara, zajedno sa IOM i UNHCR mogu se uključiti u formiranje ovog jedinstvenog migrantskog kampa gdje bi van gradskih zona smjestili sve migrante koji borave i konstantno pristižu u Unsko-sanski kanton.

Grad Bihać već se povukao iz operacije pomaganja migranata i Šuhret Fazlić je to i na operativnog grupi potvrdio.