DVD Vratnik danas je u saradnji sa CZ Opcine Stari Grad realizirala vatrogasnu vježbu u prostorijama OŠ “Vrhbosna”.

Cilj je bio lokalizirati pozar te evakuirati oko 500 učenika i nastavnog osoblja pomenute škole.

PODIJELI