Šta jedan muškarac želi od žene, kakvu ženu želi i kakve kvalitete ona mora posjedovati da bi se muškarac zaljubio.

Kako zadržati muškarca u šaci, na ta pitanja odgovorila nam je spisateljica Sanela Kovačević.

SHARE