Od dresa KK Bosna do Bostonskog maratona – sportski put Tomislava Cvitanušića

On je trkač, on je alpinista, on je… Superman?

Pa ne baš, ali ako ste tako pretpostavili, bili ste veoma blizu – čini se da sportista Tomislav Cvitanušić može uraditi sve što poželi, a zanimljivo je da je duboko uvjeren da to možete i vi.